Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Wola > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy, zwane dalej "Biurem", jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy.
Obszarem działania Biura jest Dzielnica Wola m. st. Warszawy. Czynności nadzoru nad działalnością Biura wykonuje Zarząd Dzielnicy.
Do zadań Biura należy obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych określonych w § 4 Statutu, a w szczególności:

- prowadzeniu rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
- organizowaniu wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników
- zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych,
- opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
- prowadzeniu działań związanych z egzekucją należności pieniężnych przypadających jednostkom obsługiwanym,
- obsłudze finansowej funduszu socjalnego,
- obsłudze finansowej kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- ewidencjonowanie operacji gospodarczych jednostek obsługiwanych w Centralnym Rejestrze Umów,  
- wdrażanie systemów elektronicznych do ewidencji składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
- wprowadzenie działań związanych w wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych pomiędzy jednostkami obsługiwanymi a Biurem,
- przygotowanie wzorów dokumentów, w szczególności regulaminów i instrukcji niezbędnych w bieżącej działalności jednostek obsługiwanych,
- prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz jednostek obsługiwanych,
- prowadzenie ewidencji i rejestrów na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług.

Biuro realizuje zadania na podstawie zawartych porozumień z dyrektorami szkół
i placówek oświatowych obsługiwanych przez DBFO Wola. Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
 
Wprowadził Głodkowska Izabela 06-01-2015
Aktualizujący Piekut Renata 04-09-2018
Zatwierdzający Piekut Renata 04-09-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-09-2018
Liczba odwiedzin: 1209
Rejestr zmian