Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Wola > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Sposoby przyjmowania i za lałatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i za lałatwiania spraw

  Drukuj
 

Postępowanie w przypadku skarg i wniosków klienta.

1. Skargi i wnioski wpływające do Biura przyjmowane są zgodnie z 
    Procedurą P-04 Systemu Zarządzania Jakością
Nadzorowanie
    wyrobu/usługi niezgodnej z wymaganiami.

2. Klienci wnoszą skargi lub składają wnioski w formie pisemnej
    lub ustnej. Pracownik przyjmujący skargę / wniosek w formie
    ustnej sporządza „Protokół przyjęcia skargi – wniosku wniesionego(ej)
    ustnie”. Następnie protokół zostaje przekazany do Sekretariatu.

3.  Sekretariat przyjmuje skargi / wnioski zgodnie z Instrukcją
    kancelaryjną i archiwizacyjną.

4. Dyrektor weryfikuje skargę / wniosek pod kątem właściwości. Gdy
   skarga / wniosek
nie należy do właściwości Biura poleca przekazanie
   według właściwości do innego organu po uprzednim zarejestrowaniu w
   „Rejestrze skarg i wniosków”.

5. W przypadku, gdy właściwym do rozpatrzenia jest DBFO –Wola,
    Dyrektor dokonuje dekretacji skargi / wniosku i przekazuje ją
    wyznaczonemu pracownikowi w celu rejestracji w „Rejestrze skarg i 
    wniosków”. Następnie skarga / wniosek przekazywany jest zgodnie z
    dekretacją Dyrektora.

6.  Kierownik Wydziału lub wyznaczony pracownik Zespołu właściwy ze
    względu na przedmiot sprawy rozpatruje skargę / wniosek
    i przygotowuje projekt odpowiedzi.

7.   Dyrektor zapoznaje się z projektem odpowiedzi. Zaakceptowany
    projekt odpowiedzi Dyrektor podpisuje i zostaje on przesłany
    wnoszącemu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

8.   Rejestr skarg i wniosków prowadzi wyznaczony pracownik Wydziału Płac i Ubezpieczeń Społecznych.

 
 
Wprowadził Głodkowska Izabela 06-01-2015
Aktualizujący Piekut Renata 21-03-2017
Zatwierdzający Piekut Renata 21-03-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-03-2017
Liczba odwiedzin: 1024
Rejestr zmian